Skip to the content

IVIN Analytics bliver en del af Consit Gruppen

 

Consit Gruppen har pr. 1. august 2021 købt majoriteten i IVIN Analytics, som arbejder med Business Intelligence og Business Analytics.

IVIN Analytics bliver dermed en del af Consit Gruppen, som i forvejen består af datterselskaberne Dynateam, Global Solutions 365, Easyflow Agency og Nordic NDC.

 

Consit Gruppen er Microsoft Gold Partner og har i mere end 23 år leveret IT-forretningsløsninger, digitale løsninger og professionel rådgivning inden for områderne ERP, BI, CRM, E-Handel og Digital Branding, mens IVIN Analytics har stor erfaring med at binde data sammen på tværs af kildesystemer og samle dem i Business Intelligence og Business Analytics løsninger på et teknisk meget højt niveau. 

 

”Præsentation og analyse af data er blevet et umådeligt vigtigt strategisk redskab for virksomheder i den dynamiske verden vi befinder os i. IVIN Analytics er eksperter indenfor dette område som er i kraftig vækst og vi har derfor længe haft et ønske om at styrke Consit Gruppen med præcis disse kompetencer. Med IVIN Analytics som en del af Consit Gruppen befæster vi vores strategiske struktur, hvor hvert datterselskab er specialister indenfor deres specifikke område, men samtidig er en del af et samlet digitalt hus, hvor løsninger og kompetencer komplementerer hinanden.

Det er et perfekt match på alle måder og vi glæder os til at præsenterer de spændende nye løsninger for vores kunder”, siger Morten Skovby, Adm. Direktør i Consit Gruppen”

 

”Da muligheden for at blive en del af Consit Gruppen opstod, var der meget der på papiret gav mening. Consit Gruppen er et Microsoft Powerhouse, så muligheden for at blive den gren af gruppen der kan binde data sammen og lave Business Intelligence og Analytics var oplagt.

Én ting er dog at være et match på papiret, men efter gentagne møder og forhandlinger stod det klart, at der også var en forretningsmæssig kemi. Det, sammenholdt med et veludført BI projekt, der kom i stand midt i processen, gjorde at det også gav rigtig god mening i den virkelige verden”, siger Martin Hausle Ebbesen, direktør i IVIN Analytics.

Han fortsætter som direktør i IVIN Analytics som allerede flyttet ind i de nyrenoverede lokaler på Roskildevej 16 i Albertslund, hvor Consit Gruppen har domicil.                 

 

For yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til Adm. Direktør i Consit Gruppen, Morten Skovby på tlf. 20203003.

 

Om Consit Gruppen:

Consit Gruppen blev stiftet i 1997 og er koncernselskab for de fem højt specialiserede IT- virksomheder, Dynateam, Global Solutions 365, Easyflow Agency, Nordic NDC og IVIN Analytics.

De fem datterselskaber er hver især førende specialister indenfor deres specifikke forretningsområde, men er samtidig en del af ét samlet digitalt hus, hvor forretningsområderne komplementerer hinanden på bedste vis og kan bindes sammen til et sammenhængende og integreret digitalt univers.
Consit Gruppen | Consit Gruppen

 

Om IVIN Analytics:

IVIN Analytics er en dansk virksomhed der specialiserer sig i BI og Analytics. Ivin Analytics arbejder med at få kortlagt kunders data DNA, så de kan tage beslutninger på et velinformeret grundlag og så de har en konkurrencemæssig fordel ift. deres konkurrenter. Det gøres ved avancerede bagvedliggende analyser og flotte, intuitive visualiseringer.
https://www.ivin-analytics.com/