Skip to the content

Sagio bliver en del af Consit Gruppen

Consit Gruppen har pr. 1. august 2021 købt majoriteten i Sagio, som udvikler og markedsfører komplette betalings- print- og ID-løsninger.

Sagio bliver dermed en del af Consit Gruppen, som i forvejen består af datterselskaberne Dynateam, Global Solutions 365, Easyflow Agency, IVIN Analytics og Nordic NDC.

Consit Gruppen er Microsoft Gold Partner og har i mere end 23 år leveret IT-forretningsløsninger, digitale løsninger og professionel rådgivning inden for områderne ERP, BI, CRM, E-Handel og Digital Branding, mens Sagio udvikler, producerer og sælger avancerede betalings- print- og ID- løsninger til både private virksomheder og til offentlige organisationer.

”Gennem sine mange år i branchen har Sagio opnået en stærk position på markedet og mere end 500.000 brugere benytter dagligt Sagio’s løsninger. Kundelisten omfatter 130 virksomheder inden for mange forskellige brancher og teknologisk arbejder Sagio med mange af de samme værktøjer som vi gør i Consit Gruppen. Sagio passer derfor utrolig godt ind i vores struktur, hvor hvert datterselskab er specialister indenfor deres specifikke område, men samtidig er en del af et samlet digitalt hus, hvor løsninger og kompetencer komplementerer hinanden. Vi har allerede identificeret mange spændende synergier som bliver til stor gavn for vores fælles kunder”, siger Morten Skovby, Adm. Direktør i Consit Gruppen.

”Vi glæder os rigtig meget til at blive en del af Consit Gruppen hvor vi får mulighed for at blive en del af en koncern i vækst og som består af nogle rigtig spændende virksomheder med en masse dygtige kompetencer som vi ser frem til at arbejde sammen med. Strukturen i Consit Gruppen gør at vi fortsat kan arbejde dedikeret med de løsninger og kunder som vi brænder for og samtidig kan udnytte de åbenlyse synergier som der er i forhold til både teknologi og kunder”, siger Nicholas Andreasen, direktør i Sagio. Han fortsætter som direktør i Sagio, som flytter ind i de nyrenoverede lokaler på Roskildevej 16 i Albertslund, hvor Consit Gruppen har domicil.                 

For yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til Adm. Direktør i Consit Gruppen, Morten Skovby på tlf. 20203003.


Om Consit Gruppen:

Consit Gruppen blev stiftet i 1997 og er koncernselskab for de seks højt specialiserede IT- virksomheder, Dynateam, Global Solutions 365, Easyflow Agency, Nordic NDC, IVIN Analytics og Sagio.

Datterselskaberne er hver især førende specialister indenfor deres specifikke forretningsområde, men er samtidig en del af ét samlet digitalt hus, hvor forretningsområderne komplementerer hinanden på bedste vis og kan bindes sammen til et sammenhængende og integreret digitalt univers.

Consit Gruppen


Om Sagio:

Sagio udvikler, producerer og sælger komplette print-, betalings- og ID-løsninger.

Igennem mere end 15 år er Sagio’s løsninger udviklet i et nært samarbejde med de største og mest krævende kunder. Det har sikret, at Sagio’s løsninger lever op til de strengeste kundekrav – både hvad angår økonomi, sikkerhed og brugervenlighed.

Mere end 500.000 daglige brugere og eksport til 12 lande beviser, at Sagio’s løsninger hører til de absolut bedste. Sagio har sin egen udviklingsafdeling, som sikrer at vore løsninger er teknologisk opdaterede og kan tilpasses særlige kundekrav.

Sagio