Skip to the content

Rekordresultat i Consit Gruppen

Vi leverede i 2021 det bedste resultat i Consit Gruppens historie.

Årets resultat efter skat blev kr. 4.926.000, hvilket svarer til en vækst på 79,5%, sammenlignet med året før.

Vi er koncernselskab for seks datterselskaber, som alle leverede markant organisk vækst på både top- og bundlinje. Vi foretog endvidere tre nye opkøb i 2021, som ligeledes bidrog positivt til årets resultat.         

For yderligere spørgsmål kan henvendelse ske til Adm. Direktør i Consit Gruppen, Morten Skovby på tlf. 20 20 30 03.

 

Om Consit Gruppen

Consit Gruppen er koncernselskab for seks højt specialiserede IT-virksomheder.

De seks datterselskaber er hver især førende specialister indenfor deres specifikke forretningsområde, men er samtidig en del af ét samlet digitalt hus, hvor forretningsområderne komplementerer hinanden på bedste vis og kan bindes sammen til et sammenhængende og integreret digitalt univers hos kunderne.